Navigáció: Index, Tárgymutató

Record

Típus: Függvény (beépített)
Csoport: System
Kategória: Tömbkezelő függvények
Interpreter verzió: 1.5+
Delphi megfelelő: record típus
Lásd még: Asszociatíc tömbök

Deklaráció

empty Record ( mixed var X, string ID0 [, string ID1 [, ... ]] );

Leírás

Létrehoz egy asszociatív tömböt, amely tömb elemek kulcsai a felsorolt azonosítók lesznek. A felsorolás sorrendjében képződnek az elemek, azaz a tömb 0. eleme az ID0 azonosítóval fog rendelkezni.

Paraméterek:
X
Tetszőleges típusú változó lehet, amelyet a függvény töröl, és a felsorolt azonosítók számának megfelelő méretű dinamikus asszociatív tömböt hoz létre. A tömb elemei empty értékűek lesznek.

 

ID0, ID1, ...
Az egyes tömb kulcs azonosító stringek. Bármilyen, nullánál hosszabb méretű szöveget tartalmazhatnak. Abban az esetben, amikor a kulcs érvényes (My)Pascal azonosító, akkor a keletkezett tömb elemeit el lehet érni a pont (.) operátor segítségével.
 

Visszatérési érték:
Ha a függvény a megfelelő típusú paramétert kap, vagy legalább 2 paramétert kap, akkor empty értékkel tér vissza, egyébként error értékkel.

Példa
var
  a;
begin
  Record(a, 'elso', 'második', 'harmadik');
  a.elso := 1;
  //a.második := 2; nem érvényes azonosító!!!
  a['második'] := 2;
  a[2] := 3;
  WriteDump(a);
end;

Valid HTML 4.01!
(C) Karnok Dávid, 2005