Navigáció: Index, Tárgymutató

SetLength

Típus: Függvény (beépített)
Csoport: System
Kategória: Szövegkezelő függvények
Tömbkezelő függvények
Interpreter verzió: 1.5+
Delphi megfelelő: System.SetLength()
Lásd még: Array, ArrayCreate, Length

Deklaráció

empty SetLength ( mixed var X, int NewLength );

Leírás

Beállítja a dinamikus tömb vagy string méretét.

Paraméterek:
X
Változó, ami lehet string vagy array típusú, illetve tetszőleges egyéb típus.

A string típus esetén a szöveg hosszát állítja át. Ha az új méret nagyobb az eredetinél, akkor az újonan hozzáadott karakterek véletlenszerűek lesznek.

Az array típus esetén a tömb hosszát változtatja meg. Ha a NewLength kisebb az eredeti tömbméretnél, akkor kitörli a felesleges elemeket a tömb végéről. Ha a NewLength nagyobb, akkor új elemeket ad a tömb végére, mely elemek empty értékűek lesznek.

Az egyéb típusok esetén a függvény törli a tartalmat és dinamikus tömbbé változtatja a változót, majd a NewLength paraméterben adott számú elemmel tölti fel. Az elemek mind empty értékűek lesznek.

 

NewLength
Az új méretet lehet megadni ezzel a paraméterrel. Az érték nem lehet negatív.

Megjegyzés: Az interpreter jelenleg nem ellenőrzi, hogy van-e elég memória a szöveg/tömb módosításához, ezért túl nagy méret esetén elszállhat.
 

Visszatérési érték:
Ha a függvény a megfelelő számú és típusú paramétert kap, akkor empty értékkel tér vissza, egyébként error értékkel.

Példa
var
  a, b, c;
begin
  a := 'Hello világ';
  b := array(0, 1, 2);
  SetLength(a, 5);
  SetLength(b, 4);
  SetLength(c, 5);
  WriteDump(a);
  WriteDump(b);
  WriteDump(c);
end;

Valid HTML 4.01!
(C) Karnok Dávid, 2005